Bérleti feltételek

Áltlános Szerződési Feltételek – Kivonat

2. Bérlő és Használó a Gépjárművet kizárólag az Európai Unió területén belül jogosult használni.

3. A Gépjárművet kizárólag olyan személy jogosult használni, aki a használat megkezdése időpontjában a 21. életévét már betöltötte, továbbá érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és ezen engedélyt legalább egy éve szerezte.

4. Bérlő és Használó semmilyen körülmények között nem jogosult:

a) a Gépjármű vezetését a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye hiányában harmadik személynek átengedni;

b) a Gépjárművel bármilyen típusú versenyen, illetve vetélkedőn, vagy hasonló eseményen részt venni;

c) a Gépjárművet üzletszerűen személyszállításra használni, illetőleg azt albérletbe adni;d) a Gépjárművet szeszesitaltól befolyásolt állapotban, avagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt, továbbá járművezetésre egyébként alkalmatlan állapotban vezetni.A szerződésbe ütköző használat esetén Bérlő, illetve Használó az ebből eredő valamennyi következményért teljes körűen felel.

5. Az ún. bérleti nap a Gépjármű átvételének órájában kezdődő, folytatólagos, 24 órából álló időszak. A legrövidebb bérleti időtartam a bérleti díj megfizetése szempontjából egy bérleti nap. Abban az esetben, ha Használó a Gépjárművet előre nem bejelentetten a Bérbeadó és a Bérlő (“Szerződő Felek”) által megállapodottnál egy órával később, vagy azt meghaladó késéssel szolgáltatja vissza, Bérbeadó a késedelem nyomán egy-egy újabb teljes bérleti napot számít fel; az egy órát el nem érő késedelem esetén Bérbeadó többletdíjat nem számít fel. Ha a késedelem a három bérleti napot meghaladja, Bérbeadó Bérlő, illetve Használó ellen haladéktalanul rendőrségi feljelentést tesz.

9. A Gépjárművet kizárólag a Bérleti szerződésben megjelölt, vezetői engedéllyel igazolt személyek vezethetik. Bérbeadó a Gépjármű vezetésére jogosultként kettőnél több személyt a Bérleti szerződés ún. kiegészítésén engedélyezhet. A Bérleti szerződést és a jelen Általános szerződési Feltételeket aláíró személy azzal a személlyel, illetve gazdasági társasággal, vagy más entitással, amelynek nevében a Bérleti szerződést aláírja, Bérbeadóval szemben teljes körűen és egyetemlegesen felel.

15. A Gépjármű bérleti díja magában foglalja a kötelező felelősségbiztosítást arra az esetre, ha Bérlő, illetve Használó bérlet során a Gépjárművel harmadik személynek kárt okoz, Bérlő (illetve Használó) káreseményenként a Gépjármű kategóriájának függvényében megállapított biztosítási önrész mértékiéig tartozik felelősséggel. A Szerződő Felek rögzítik, hogy Gépjárművel kapcsolatban felmerült bármely, 100 000 Ft-ot meg nem haladó kár esetén Bérbeadó nem köteles számlával igazolni a Gépjárművel kapcsolatos javítási költségként megjelölt összeget.             


Egyéb hasznos tudnivalók, információk

Gépjárműbérléshez szükséges dokumentumok- Személyi igazolvány- Lakcímkártya- Vezetői engedély- Közüzemi számla 


Bérléssel kapcsolatos egyéb tudnivalók

A napi kölcsönzési díj 500km gépjárműhasználatot tartalmaz. Az ezt meghaladó használat pótdíjköteles, melynek mértéke 10,- /km.A gépjárműben dohányozni TILOS! A dohányzási tilalom megszegése 5000Ft takarítási díj megfizetését vonja maga után.Baleset esetén rendőrségi intézkedés KÖTELEZŐ! Ennek elmulasztása a teljes kár megfizetésére kötelezi a Bérlőt. A balesetben bekövetkezett kárért a Bérlő felel Casco esetén 10%, de legkevesebb 100.000Ft -ig.Üvegkár (első-, hátsó szélvédők, oldalablakok), illetve kerrékkár (gumiabroncs, felni) esetén teljeskörűen a Bérlő felel. A bérlés időtartama határozott időre szól. Késedelmes visszahozatal esetén a késedelmi díj 1.000Ft /óra, a napidíj mértékéig.


 • autó
 • kölcsönzés
 • kocsi
 • utánfutó
 • autómentés
 • kisbusz
 • személyautó
 • jármű
 • utazás
 • gépjármű
 • Sopron
 • Eisenstadt
 • Kapuvár
 • Szombathely
 • Fertőd
 • Kőszeg
 • Körmend
 • Ausztria
 • Szlovákia
 • Magyarország