9400 Sopron, Martiny Frigyes u. 2/B. Tel.: +36 70 320 08 88  
Vissza a kezdőlapra Autóink és áraink Szerződési feltételeink Elérhetőségek, térkép  
     
 

Áltlános Szerződési Feltételek - Kivonat

 

2. Bérlő és Használó a Gépjárművet kizárólag az Európai Unió területén belül jogosult használni.
3. A Gépjárművet kizárólag olyan személy jogosult használni, aki a használat megkezdése időpontjában a 21. életévét már betöltötte, továbbá érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és ezen engedélyt legalább egy éve szerezte.
4. Bérlő és Használó semmilyen körülmények között nem jogosult:
a) a Gépjármű vezetését a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye hiányában harmadik személynek átengedni;
b) a Gépjárművel bármilyen típusú versenyen, illetve vetélkedőn, vagy hasonló eseményen részt venni;
c) a Gépjárművet üzletszerűen személyszállításra használni, illetőleg azt albérletbe adni;
d) a Gépjárművet szeszesitaltól befolyásolt állapotban, avagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt, továbbá járművezetésre egyébként alkalmatlan állapotban vezetni.
A szerződésbe ütköző használat esetén Bérlő, illetve Használó az ebből eredő valamennyi következményért teljes körűen felel.
5. Az ún. bérleti nap a Gépjármű átvételének órájában kezdődő, folytatólagos, 24 órából álló időszak. A legrövidebb bérleti időtartam a bérleti díj megfizetése szempontjából egy bérleti nap. Abban az esetben, ha Használó a Gépjárművet előre nem bejelentetten a Bérbeadó és a Bérlő ("Szerződő Felek") által megállapodottnál egy órával később, vagy azt meghaladó késéssel szolgáltatja vissza, Bérbeadó a késedelem nyomán egy-egy újabb teljes bérleti napot számít fel; az egy órát el nem érő késedelem esetén Bérbeadó többletdíjat nem számít fel. Ha a késedelem a három bérleti napot meghaladja, Bérbeadó Bérlő, illetve Használó ellen haladéktalanul rendőrségi feljelentést tesz.
9. A Gépjárművet kizárólag a Bérleti szerződésben megjelölt, vezetői engedéllyel igazolt személyek vezethetik. Bérbeadó a Gépjármű vezetésére jogosultként kettőnél több személyt a Bérleti szerződés ún. kiegészítésén engedélyezhet. A Bérleti szerződést és a jelen Általános szerződési Feltételeket aláíró személy azzal a személlyel, illetve gazdasági társasággal, vagy más entitással, amelynek nevében a Bérleti szerződést aláírja, Bérbeadóval szemben teljes körűen és egyetemlegesen felel.
15. A Gépjármű bérleti díja magában foglalja a kötelező felelősségbiztosítást arra az esetre, ha Bérlő, illetve Használó bérlet során a Gépjárművel harmadik személynek kárt okoz, Bérlő (illetve Használó) káreseményenként a Gépjármű kategóriájának függvényében megállapított biztosítási önrész mértékiéig tartozik felelősséggel. A Szerződő Felek rögzítik, hogy Gépjárművel kapcsolatban felmerült bármely, 100 000 Ft-ot meg nem haladó kár esetén Bérbeadó nem köteles számlával igazolni a Gépjárművel kapcsolatos javítási költségként megjelölt összeget.


 
     
     
 

Egyéb hasznos tudnivalók, információk

Gépjárműbérléshez szükséges dokumentumok
- Személyi igazolvány
- Lakcímkártya
- Vezetői engedély
- Közüzemi számla

 

Bérléssel kapcsolatos egyéb tudnivalók

A napi kölcsönzési díj 500km gépjárműhasználatot tartalmaz. Az ezt meghaladó használat pótdíjköteles, melynek mértéke 10,- /km.
A gépjárműben dohányozni TILOS! A dohányzási tilalom megszegése 5000Ft takarítási díj megfizetését vonja maga után.
Baleset esetén rendőrségi intézkedés KÖTELEZŐ! Ennek elmulasztása a teljes kár megfizetésére kötelezi a Bérlőt. A balesetben bekövetkezett kárért a Bérlő felel Casco esetén 10%, de legkevesebb 100.000Ft -ig.
Üvegkár (első-, hátsó szélvédők, oldalablakok), illetve kerrékkár (gumiabroncs, felni) esetén teljeskörűen a Bérlő felel. A bérlés időtartama határozott időre szól. Késedelmes visszahozatal esetén a késedelmi díj 1.000Ft /óra, a napidíj mértékéig.

Szerződési feltételek (teljes) letöltése itt!